ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΜΑΣ @ Τ.Ε.Ε.- Α.Μ....................................................................."στηρίζοντας τους μηχανικούς, στηρίζουμε την ανάπτυξη'' Επικούρου 2, 66100 Δράμα, τηλ. fax.: 2521021022, email : nedramas.teeam@gmail.com


"….οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, με νέες μορφές κινητοποιήσεων, οικοδομώντας κοινωνικές συμμαχίες με τους επιστημονικούς φορείς και τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, για να χτίσουμε από την αρχή ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος πρόνοιας, ένα νέο αξιακό κώδικα, μια κοινωνία αειφόρου ανάπτυξης και αλληλεγγύης...."


*Δείτε σχετικά με τη "Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών" -Ν.4087/2012

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συγκρότησης Ομάδας Εργασίας 
 
Με θέμα την επικαιροποίηση της πρότασης του ΤΕΕ-ΑΜ για την ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Δράμας.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 στο libteeam@tee.gr.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κυριαζίδης
Μ-Η Μηχανικός
Επιτροπή ΤΕΕ-ΑΜ για τα επαγγελματικά δικαιώματα 

Η Διοικούσα Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 26-6-2014 έκανε δεκτή την εισήγηση ομάδας συναδέλφων και στελέχωσε την επιτροπή που θα εργαστεί για την συγκρότηση θέσης (πρότασης προς την Δ.Ε.) του ΤΕΕ-ΑΜ για συμβολή στον διάλογο με το Κεντρικό και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, τους Κλαδικούς Συλλόγους και τις Πολυτεχνικές Σχολές για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Αντικείμενο της επιτροπής/ομάδας εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός «πλαισίου αρχών» το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των παραμέτρων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος,  ενώ ταυτόχρονα θα προκρίνει σειρά ρυθμίσεων ώστε να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο τοπίο  με διακριτούς ρόλους για όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγή του τεχνικού έργου στην χώρα. 
Στην επιτροπή συμμετέχουν οι κάτωθι συνάδελφοι :

1. Πλασάτης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
2. Κιρτάζογλου Σοφία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
3. Χόης Στυλιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
4. Ασημής Σταμάτιος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
5. Σαμουρκασίδου Ελένη, Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός
6. Χοροζίδης Σοφρώνιος Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός
7. Γουναρίδης Μαρίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός
8. Βαγγέλη Πηγή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
9. Τσεντεμεϊδης Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
10. Κύρτσης Ιωάννης, Μηχανικός Περιβάλλοντος
11. Μητσίνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός
12. Γεωργόπουλος Θεολόγος, Πολιτικός Μηχανικός

Συντονιστής αρχικά ορίζεται ο συνάδελφος Μαρίνος Γουναρίδης.
Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που θα κληθεί από τον συντονιστή, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και όσοι άλλοι συνάδελφοι το επιθυμούν, ενώ ο διάλογος είναι ανοικτός και όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέτουν προτάσεις και θέσεις.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Συγκρότηση σε σώμα της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας
 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, συνήλθε την 19-6-2014 σε πρώτη συνεδρίαση η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, τα μέλη της οποίας εκλέχτηκαν στην από 5-6-2014 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ, με θέμα την συγκρότησή της σε σώμα.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παράσχου Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Ματσίνης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Γουναρίδης Μαρίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γραμματέας
Ηγεμών Θωμάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος  
Κεραμιτσόπουλος Σταύρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος